AVÍS LEGAL, CONDICIONS GENERALS D'ÚS I POLÍTICA DE COOKIES

1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure informació previst a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), d’11 de juliol, a continuació es presenten les dades generals d’aquest lloc web: La titularitat de aquest lloc web, www.escu-reserco.com, (d’ara endavant, lloc web) és de: Reidesen Pharma Services SL, amb NIF: B64154370 i correu electrònic de contacte: info@reidesen.com.


2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La finalitat dels termes: el lloc web

La finalitat de les presents condicions generals dús (d’ara endavant, les condicions) és regular laccés i ús del lloc web.

A aquest efecte, un lloc web s’entendrà com: l’aparença externa de les interfícies de visualització, tant estàticament com dinàmicament, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements incorporats tant a les interfícies de vista a l’arbre de navegació (d’ara endavant, els continguts) com tots aquests serveis o recursos en Reidesen es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, una la presentació i configuració del lloc web i els continguts i serveis que s’hi puguin incorporar.

L’usuari reconeix i accepta que, en qualsevol moment, Reidesen podrà interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels elements que es trobin al lloc web o accedir-hi.

L’accés al lloc web per part de l’usuari és gratuït i, per regla general, és gratuït sense que l’usuari hagi de prestar cap consideració per poder-ne gaudir, excepte pel cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions proporcionada pel Proveïdor Accedir que l’usuari ha contractat.

L’ús de qualsevol dels continguts o serveis del lloc web es pot fer a través de la subscripció o registre previ de l’usuari.

L’usuari

L’accés, navegació i ús del lloc web confereix la condició d’usuari, per a la qual cosa s’accepta, ja que comença la navegació del lloc web, totes les condicions exposades en aquest, així com les seves modificacions posteriors, sense perjudici de l’aplicació de les regulacions legals corresponents segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, s’aconsella a l’usuari que els llegeixi cada cop que visiteu el lloc web.

El lloc web de Reidesen ofereix una àmplia gamma dinformació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat de fer un ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estén a:

 • L’ús de la informació, continguts i/o serveis i dades oferts per Reidesen sense ser contraris al que disposen aquestes condicions, a la llei, a la moral oa l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma puguin causar perjudici als drets de tercers o al funcionament del lloc web.
 • La veracitat i legalitat de la informació facilitada per l’usuari als formularis ampliats per Reidesen per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web.
 

En qualsevol cas, l’usuari notificarà immediatament al Reidesen qualsevol esdeveniment que permeti el mal ús de la informació registrada en aquests formularis, com ara, entre d’altres, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat als identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a cancel·lar-la immediatament.

El mer accés a aquest lloc web no implica cap mena de relació comercial entre Reidesen i l’usuari. Sempre d’acord amb la legislació vigent, aquest lloc web de Reidesen s’adreça a totes les persones, independentment de la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del lloc web.

 

3. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

No garantim la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels continguts o serveis. Reidesen farà tot el possible per funcionar correctament per al lloc web, però no és responsable o garanteix que laccés a aquest lloc web no és ininterromput o lliure derrors.

Tampoc no és responsable ni garanteix que els continguts o programari als quals es pugui accedir a través d’aquest lloc web, estiguin lliures d’errors o causin danys al sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari). En cap cas el Reidesen serà responsable de cap pèrdua, dany o perjudici de qualsevol tipus que sorgeixi de l’accés, la navegació i l’ús del lloc web, inclosos, entre d’altres, els causats als sistemes informàtics o els causats per la introducció de virus.

Reidesen no es fa responsable de cap dany o dany que pugui causar-se als usuaris a causa de lús indegut daquest lloc web. En particular, les telecomunicacions no es fa responsable de cap manera de les caigudes, canvis, errors o defectes que es puguin produir.


4. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa la legislació vigent, Reidesen es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives següents, d’acord amb el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorporen aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa s’adapta a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. En particular, compleix les normes següents:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD).
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova l’E-Eclamentoon del desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).
 

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a Reidesen és: Reidesen Pharma Services SL, amb NIF: B64154370 (d’ara endavant també responsable del tractament). Correu electrònic de contacte: info@reidesen.com.

Registre de Dades Personals

En compliment del que disposa el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals recollides per Reidesen a través dels formularis inclosos a les seves pàgines seran incorporats i tractats als nostres fitxers per tal de facilitar, accelerar i complir els compromisos establerts entre Reidesen i l’usuari o el manteniment de la part que s’estableix als formularis que l’emplenen, o per assistir-hi a una sol·licitud o consulta.

Principis aplicables al tractament de dades personals

El tractament de les dades personals de l’usuari estarà subjecte als principis següents establerts a l’article 5 del RGPD:

 • Principi de legalitat, lleialtat i transparència: es requerirà el consentiment de l’usuari en tot moment, després d’una informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals es recopilaran amb fins específics, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de les dades: Les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.
 • Principi de veracitat: les dades personals han de ser precises i sempre s’actualitzaran.
 • Principi de limitació del període de conservació: les dades personals només es conservaran de manera que la identificació de lusuari es permeti durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat: les dades personals seran tractades de manera que en garanteixin la seguretat i la confidencialitat.
 • Principi de Responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable de garantir el compliment dels principis anteriors.
 

Categories de dades personals

Les categories de dades que es processen a Reidesen només són dades d’identificació. En cap cas no es tractaran categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base jurídica per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de dades personals és el consentiment. Reidesen es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l’usuari per al tractament de les dades personals per a una finalitat específica.

Els usuaris tindran dret a revocar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com es doni. Com a regla general, la retirada del consentiment no determina lús del lloc web.

De vegades en què l’usuari té o pot facilitar les seves dades a través dels formularis de consulta, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, us informarem si l’emplenament d’algun és obligatori necessari per al correcte desenvolupament de l’operació duta a terme.

Finalitats del tractament per al qual estan destinades les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per Reidesen per tal d’ajudar, agilitzar i complir fàcilment els compromisos establerts entre el lloc web i l’usuari o el manteniment de la relació establerta als formularis que s’emplenen o assisteixen a una sol·licitud o consulta.

Així mateix, les dades podran ser utilitzades amb fins comercials de personalització, operacions i estadístiques, i activitats de l’objecte social de Reidesen, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting o per adaptar els continguts oferts a l’usuari, així com millorar la qualitat, el funcionament i la navegació del lloc web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament per al qual s’utilitzaran les dades personals; és a dir, lús o els usos que es lliuraran a la informació recopilada.

Períodes de retenció de dades personals

Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim necessari per a la finalitat del tractament i, en qualsevol cas, només fins que l’usuari sol·licite la supressió.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’usuari no es compartiran amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, sinó per qualsevol motiu s’informarà l’usuari dels destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Secret i seguretat de les dades personals

Reidesen es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, en funció del nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades personals ia evitar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·legal de les dades personals transmesos, emmagatzemats o processats, o de comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

El lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer) que garanteix que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, sent la transmissió de dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment encriptades o xifrades.

No obstant això, com Reidesen no pot garantir la inexpugnabilitat dInternet i labsència total de hackers o altres persones que es troben en un accés fraudulent a les dades personals, el responsable es compromet a notificar a lusuari sense demora indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que impliqui un alt risc per als drets i llibertats de l’article 4 del RGPD, violació de la seguretat de les dades personals significa qualsevol violació de la seguretat causada per la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, emmagatzemades o processats d’una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a accionista pel Responsable, qui es compromet a informar i garantir a través d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i qualsevol persona a l’usuari accedeix a la informació.

Drets derivats del tractament de dades personals

L’usuari té a Reidesen i, per tant, pot exercir contra el responsable els següents drets reconeguts a l’RGPD:

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir la confirmació de si Reidesen està tractant les seves dades personals i, en cas afirmatiu, a obtenir informació sobre les dades personals específiques i el tractament que Reidesen ha dut a terme o realitza, així com, entre d’altres, la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o proporcionades.
 • Dret de rectificació: El dret de l’usuari a modificar les vostres dades personals que siguin inexactes, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
 • Dret a l’eliminació («dret a l’oblit»): És el dret de l’usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, obtenir la supressió de les dades.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret de l’usuari a limitar el tractament de les vostres dades personals. L’usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan desafia la veracitat de les dades personals; El tractament és il·legal; El responsable ja no necessita dades personals, sinó que l’usuari les necessita per a reclamacions; I quan l’usuari es va oposar al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament es dugui a terme per mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i mesurat, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Quan sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà les dades directament a aquesta altra persona responsable del tractament.
 • Dret d’oposició: és el dret de l’usuari a no realitzar el tractament de les vostres dades personals o impedir-ne el tractament per part de Reidesen
 • Dret a no estar subjecte a una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: El dret de l’usuari a no estar subjecte a una resolució individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l’elaboració de perfils.
 

D’aquesta manera, l’usuari pot exercir els seus drets mitjançant una comunicació escrita dirigida al responsable de la referència RGPD-www. escu-reserco.com », especificant:

 • Nom, cognom d’usuari i còpia d’ID.
 • En aquells casos en què s’admeti la representació, també caldrà identificar-se pels mateixos canals que la persona que representa l’usuari, així com el document que acrediti la representació.
 • Una fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en el dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb les raons específiques de la sol·licitud o informació a què voleu accedir.
 • Adreça per a fins de notificació.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol document que certifiqui la vostra sol·licitud.
 

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es poden enviar al següent correu electrònic: info@ reidesen.com.

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten l’accés a llocs web de tercers a Reidesen , i per tant no són operats per Reidesen

Els titulars d’aquests llocs web tindran les pròpies polítiques de protecció de dades, ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis arxius i de les pròpies pràctiques de privadesa.

Queixes davant de l’autoritat supervisora

En cas que l’usuari consideri que hi ha un problema o violació de la normativa en què es tracten les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’estat amb el que resideix habitualment, al seu lloc de treball o al lloc de presumpta infracció.

En el cas dEspanya, lautoritat de control és lAgència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

Acceptació i modificació d’aquesta política de privadesa

EÉs necessari que l’usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions de protecció de dades personals contingudes en aquesta política de privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir-hi al formulari , durant els terminis i per als fins indicats.

L’ús del lloc web implica l’acceptació de la política de privadesa.

Reidesen es reserva el dret de modificar la seva política de privadesa, a la seva discreció sencera, o motivada per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els canvis o les actualitzacions d’aquesta política de privadesa no es notificaran explícitament a l’usuari.

Es recomana a l’usuari que revisi aquesta pàgina periòdicament per mantenir-se al dia dels darrers canvis o actualitzacions.

Aquesta política de privadesa es va actualitzar el 13 de setembre de 2020 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades 3/2018

5. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest lloc web pot implicar l’ús de galetes.

Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari – en els diferents dispositius que podeu utilitzar per navegar – perquè el servidor recordi certa informació que més tard i només el servidor llegirà. Les galetes faciliten la navegació i no fan malbé el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics per a la recopilació d’informació relacionada amb les preferències determinades per l’usuari durant la visita al lloc web amb l’objectiu de reconèixer-lo com a usuari, i personalitzar la seva experiència i ús del lloc web, podent també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recopilada a través de les galetes pot incloure la data i hora de les visites al lloc web, les pàgines visitades, el temps que ha estat al lloc web i els llocs visitats abans i després.

Tot i això, cap galeta permet a l’usuari posar-se en contacte amb el número de telèfon de l’usuari o qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap galeta no pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’única manera com la informació privada de l’usuari forma part del fitxer de galetes és que l’usuari proporciona personalment aquesta informació al servidor. Les galetes que permeten la identificació d’una persona es consideren dades personals. Per tant, la política de privadesa descrita anteriorment s’aplicarà a ells. En aquest sentit, el consentiment de l’usuari serà necessari per utilitzar-los. Aquest consentiment es comunicarà sobre la base d‟una acceptació d‟autenticació, oferta per una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, desmuntable i documentat.

Cookies pròpies

Aquestes cookies s’envien a l’ordinador o al dispositiu de l’usuari i són gestionades exclusivament per Reidesen per al millor funcionament del lloc web.

La informació recopilada s’utilitza per millorar la qualitat del lloc web i el contingut i l’experiència com a usuari.

Aquestes galetes permeten a l’usuari ser reconegut com un visitant recurrent del lloc web i adaptar els continguts per oferir continguts que puguin adaptar-se a les seves preferències.

Galetes de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que presten a Reidesen els serveis sol·licitats per millorar el lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar per la pàgina web.

Els objectius principals pels quals s’utilitzen galetes de tercers són obtenir estadístiques d’accés i analitzar la informació de navegació, és a dir, com interactua amb l’usuari amb el lloc web.

La informació obtinguda es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc on accedeix l’adreça IP des de la qual accedeix l’usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen a la freqüència i la reincidència de les visites, el moment de la visita, el navegador que utilitza, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es fa aquesta informació s’utilitza per millorar el lloc web, i detectar noves necessitats per oferir als usuaris una qualitat òptima.

En qualsevol cas, la informació es recopila de forma anònima i els informes de tendències es preparen des del lloc web sense identificar els usuaris individuals.

Desactivar, rebutjar i eliminar cookies

L’usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies, totalment o en part, instal·lades al dispositiu a través de la configuració del navegador (entre les quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, lusuari ha de recórrer a les instruccions proporcionades pel navegador dInternet utilitzat.

Si rebutgeu l’ús de cookies, totalment o parcialment, podeu continuar o abandonar el lloc web, encara que pot haver limitat l’ús d’algunes de les seves funcionalitats.

Canvis en la política de cookies

La política de galetes del lloc web es pot canviar o actualitzar, per la qual cosa es recomana que l’usuari revisi aquesta política cada vegada que accedeixi al lloc web per tal d’estar degudament informat sobre com i per a què utilitzem les galetes.

 

6. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el lloc web de Reidesen posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (per exemple, però no limitat a enllaços, banners, botons i cercadors que permeten als usuaris accedir a llocs web propietat i/o gestionats per tercers). La finalitat de la instal·lació daquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web és proporcionar als usuaris cerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que es consideri un suggeriment, una invitació a realitzar una visita.

Els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats són oferts o comercialitzats per tercers o mitjançant un tercer.

Així mateix, no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, legalitat validesa o dels llocs fora de la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços.

En cap cas no es revisa o controla el contingut d’altres llocs web, ni aprova, examina o posseeix els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en aquests llocs enllaçats.

Reidesen no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per l’accés, l’ús, la qualitat o la legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Reidesen i/o vinculat a aquest lloc web.

L’usuari o tercer que faci un hiperenllaç a un lloc web fora d’un lloc web del lloc web de Reidesen sabrà que:

 • Queda prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol dels continguts i/o serveis del lloc web sense lautorització expressa de Reidesen
 • No es permeten declaracions falses, inexactes o incorrectes al lloc web de Reidesen , ni sobre els continguts i/o serveis dels mateixos.
 • A excepció de l’hiperenllaç, la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap element d’aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de Reidesen .
 • L’establiment de l’hiperenllaç no implicarà l’existència de relacions entre Reidesen i el titular de la pàgina web des de la qual es realitza, ni el coneixement i l’acceptació de Reidesen dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.
 
 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El mateix Reidesen és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en aquest (inclosos, entre d’altres, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques comercials o logotips, combinacions de colors , estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programari necessari per a l’operació, accés i ús, etc.).

Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i serà aplicable tant a la legislació espanyola i de la UE en aquest àmbit, així com internacional relacionada amb el tema i signada per Espanya.

Tots els drets reservats.

De conformitat amb el que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Reidesen.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Reidesen.

Podeu veure els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o qualsevol altre medi físic, sempre que sigui exclusivament per al seu ús personal. Tot i això, l’usuari no pot eliminar, alterar, evadir o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que s’hagi instal·lat al lloc web.

En cas que l’usuari o tercer consideri que algun dels continguts del lloc web constitueix una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de notificar immediatament a Reidesen a través de les dades de contacte de la secció Informació general de les condicions generals dús daquest avís legal.


8. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Reidesen es reserva el dret de presentar accions civils o penals que considerin oportunes pel mal ús del lloc web i els seus continguts, o per incompliment de condicions.

La relació entre l’usuari i Reidesen es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol.

Si sorgeix alguna controvèrsia respecte a la interpretació i/o aplicació d’aquests termes, les parts han de sotmetre les seves controvèrsies a la jurisdicció ordinària per presentar els jutges i els tribunals pertinents.

Última modificació: 1 de novembre de 2022