Després d’anys com a referent indiscutible al sector regulatori veterinari…

Reserco és ara
Orbital Pharma Regulatory Affairs

Continuem sent una marca de Reidesen Pharma Services, seguim sent el mateix equip i seguim oferint els mateixos serveis, però ara sota el nom “Orbital Pharma”, marca única de Reidesen per a totes les unitats de negoci.

Amb aquest canvi de denominació es consolida un procés de creixement i integració que posiciona la marca Orbital Pharma com a partner integral per a tot tipus de serveis regulatoris, denginyeria, qualificació i distribució per a les indústries farmacèutica, veterinària, cosmètica i alimentària.